Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

U bent hier

Home ยป Astrologie

Synastrie

synastrieBij de synastrie worden de horoscopen van twee personen met elkaar vergeleken. Daardoor is het mogelijk te achterhalen welke invloed ze op elkaar uitoefenen. De onderlinge energie uitwisseling tussen twee horoscopen verklaart waarom we ons aangetrokken voelen tot bepaalde mensen en waarom we anderen afstoten. Of relaties zowel persoonlijk als dagdagelijks , moeilijk of gemakkelijk zijn , kan verklaard worden met behulp van de synastrie.

Synastrie is dus een horoscoopvergelijking in brede zin en niet uitsluitend in verband met intieme relaties maar ook relaties als leerling-leraar , dokter-patient, moeder-kind , broer-zus , enz..