Astrologie

Wat is uw opdracht in dit leven ?

Leer uzelf beter kennen , krijg inzicht in uw persoonlijkheid.

Probeer om te gaan met uw sterke en mindere sterke eigenschappen.

Radix

Geboortehoroscoop Een radix of geboortehoroscoop vertelt wie u in aanleg bent op basis van het exacte geboorte-uur , de datum en de plaats van geboorte . Deze radix is dus heel specifiek en is de blauwdruk van wie u in wezen bent . Het is de rugzak die u in dit leven hebt meegekregen en waarmee u zelf bepaalt welk pad gevolgd wordt. De verbanden tussen de tekens , huizen en planeten onderling vertellen ons iets maar dwingen ons niet. Via dit astrologisch beeld krijgt u meer inzicht in uw persoonlijkheid, uw karakter , gedrag en emoties. De heel persoonlijke interpretatie die moet leiden tot zelfkennis en verruiming van ons bewustzijn. Andya’s visie op astrologie is niet bepalend , hoewel we ons lot voor een stuk volgen , behouden we onze vrije keus hoe we met de basisingrediënten omgaan. Gelukkig kunnen we een heel leven leren en ontwikkelen , net zoals planeten blijven bewegen , staat ook de persoonlijke evolutie van de mens niet stil. Een horoscoopduiding is steeds het resultaat van de interpretatie van verschillende factoren in de geboortekaart. Het hoofddoel van de duiding blijft : inzichten verschaffen in je persoonlijkheid , karakter , gedrag en emoties.

Solaar

Een solaar of zonnehoroscoop is een jaarhoroscoop. Op het moment dat de zon in exact dezelfde positie staat als in je geboortehoroscoop, wordt een nieuwe horoscoop gemaakt voor de periode van één jaar. Het uitgangspunt voor de berekening is dus de stand van de zon zoals die voorkomt in de radix of geboortehoroscoop. De stand van de planeten op dat ogenblik geeft aan waarop de focus vanaf je verjaardag tot je verjaardag het volgende jaar komt te liggen. We weten allemaal graag wat er ons te wachten staat ( al was het maar om beter voorbereid te zijn) , of wat er aan het gebeuren is. En dat is precies wat een solaar vertelt. Het geeft aan waar eventuele moeilijkheden liggen , hoe je daarmee kunt omgaan , waar zich kansen en groeimogelijkheden aandienen en welke gebieden het komende jaar meer of minder aandacht verdienen. Dit kan zijn op persoonlijk , relationeel of werkvlak , bij familie , de gezondheid enz. Wie u in aanleg bent m.a.w. wat uw radix of geboortehoroscoop vertelt blijft uiteraard de basis. De solaar geeft hierop aanvullende accenten gedurende een periode van 1 jaar. Een solaar is nooit uitsluitend negatief , noch uitsluitend positief. Het is een waardevolle hulpbron om vb. gemoedsrust en inzicht te bekomen , of om bevestiging te krijgen of u wel de juiste richting volgt.

Transits

Wat zijn transits en wat vertellen ze ?

Planeten volgen hun loop door het zonnestelsel. Daarbij raken ze planeten uit onze eigen geboortehoroscoop. Dat is sterk voelbaar. De astrologie is er niet om beslissingen voor u te nemen , maar om u informatie te verschaffen waardoor u tot een verstandig besluit kunt komen. De transits geven daarbij aan, wanneer de tijd daar is om in zekere gevallen tot actie over te gaan en op ander terrein hier juist van af te zien. Dikwijls veroorzaken bepaalde transits tevens bepaalde gebeurtenissen , maar ze moeten nooit worden gezien als aspecten die onafwendbaar tot zekere feiten moeten leiden , terwijl u als machteloze toeschouwer aan de kant blijft staan.

Synastrie

Bij de synastrie worden de horoscopen van twee personen met elkaar vergeleken. Daardoor is het mogelijk te achterhalen welke invloed ze op elkaar uitoefenen. De onderlinge energie uitwisseling tussen twee horoscopen verklaart waarom we ons aangetrokken voelen tot bepaalde mensen en waarom we anderen afstoten. Of relaties zowel persoonlijk als dagdagelijks , moeilijk of gemakkelijk zijn , kan verklaard worden met behulp van de synastrie.

Synastrie is dus een horoscoopvergelijking in brede zin en niet uitsluitend in verband met intieme relaties maar ook relaties als leerling-leraar , dokter-patient, moeder-kind , broer-zus , enz..